...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จานลายครามรูปกระต่ายคาบเห็ดหลินจือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"ไน" เครื่องมือสำหรับปั่นเส้นใย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"นมนาง" เครื่องมือช่วยคลายปวดเมื่อยของคนไทยในอดีต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิมพ์ขนมปลากริมพร้อมไม้กด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จานลายครามรูปสิงโตเล่นลูกบอล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ช้อนเปลือกหอยมุก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชามลายครามลายดอกไม้สี่ฤดู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องถ้วยชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : ชามลายคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม