...

ประวัติและบทบาทหน้าที่


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์   พระเทพสุทธิโมลี  เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี – อุทัยธานี ฝ่ายธรรมยุต ในขณะที่เป็น  พระครูวิสุทธิธรรม ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีคุณค่า ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๘๓  โดยดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการมีอดีต เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นประธานบริหารงาน

 

           ในพ.ศ. ๒๔๙๖  พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำอำเภออินทร์บุรี  ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๔  คณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานได้พิจารณาเห็นว่าอาคาร  ไม้หลังเก่าไม่เพียงพอสำหรับจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีจำนวนมากขึ้น  จึงได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารหลังใหม่จาก นางเพิ่ม  ดุริยางกูร  และตั้งชื่ออาคารว่า ตึกเพิ่ม  ดุริยางกูร  และปรับปรุงศาลาการเปรียญ  ของวัดหลังเดิมคือ ศาลาศักดิ์บุรินทร์ เป็นอาคารจัดแสดงอีกหลังหนึ่ง

            ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๑๔ อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เมื่อครั้งมีสมศักดิ์เป็นพระราชเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรมศิลปากรในการดำเนินงานปรับปรุงการจัดแสดงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ      และต่อมาในพ.ศ. ๒๕๑๖ สาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

 

 

บทบาทหน้าที่

เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้ที่สนใจ


(จำนวนผู้เข้าชม 398 ครั้ง)


Messenger