ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายโบราณวัตถุ เพื่อประกอบการจัดนิทรรศการเมืองโบราณศรีเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 74,900 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง)