ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 663
(วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) บูรณะพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 728
(วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเพื่อให้บริการ จำนวน 579 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อใช้ในราชการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 730
(วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)

โครงการ "ขอมอยู่ไหน ไทยอยู่นั่น ขอมกับไทย ไม่พรากจากกัน" ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1170
(วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)

โครงการบูรณะวัดอรุณราชวรามราชวรมหาวิหาร (ระยะที่ 2)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 659
(วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)

โครงการปรับปรุงพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 803
(วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557)

ร่างขอบเขตของงานซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับการปรับปรุงระบบแสง สี เสียงของเวทีการแสดงกลางแจ้ง ณ สังคีตศาลา จำนวน 36 รายการ
อ่านต่อ >>
Messenger