ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 654
(วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557)

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 เเละไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ฺร่วมกันของงานสอบราคาซื้อหนังสือเพื่อให้บริการ 579 รายการ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 641
(วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557)

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกการประมูลจัดหาผู้เช่าพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หนังสือ เเละเครื่องดื่มเเละอาหารว่าง
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 695
(วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557)

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประมูลจัดหาผู้เช่าพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ พระนคร เพื่อจำหน่ายสินค้าที่ระลึก หนังสือ เเละเครื่องดื่มเเละอาหารว่าง ครั้งที่ 2
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 720
(วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2557)

ราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส (พระเเก้ววังหน้า) จำนวน 2,000 เล่ม เเละหนังสือ จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ จำนวน 2,000 เล่ม
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 720
(วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2557)

ราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือ 103 ปี เเห่งการสถาปนากรมศิลปากร จำนวน 4,000 เล่ม
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 704
(วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2557)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) บูรณะพระที่นั่งอุตราภิมุข
อ่านต่อ >>
Messenger