ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1080
(วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557)

กำหนดใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน และยืมเงินราชการ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 914
(วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557)

ราคากลาง เรื่อง จ้างตกเเต่งสถานที่การจัดงาน 103 ปี เเห่งการสถาปนากรมศิลปากร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 732
(วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557)

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 714
(วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557)

ราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 457
(วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557)

กระกาศกรมศิลปากร เรื่องผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 เเละไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของงานสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "ท้องสนามหลวงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี เเละรัตนโกสินทร์ ในบริบททางประวัติศาสตร์เเละโบราณราชประเพณี" จำนวน 1,000
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 726
(วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557)

ราคากลาง เรื่อง บูรณะวัดดุสิตารามวรวิหาร (อุโบสถเเละวิหารเก่าวัดภุมรินทร์ราชปักษี)
อ่านต่อ >>
Messenger