...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 31,369 รายการ

เรียบเรียง/ภาพ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งวงการศิลปะ ร่วมสมัยไทย ผู้บุกเบิกวงการศิลปกรรมของไทยให้ก้าวหน้า สู่สากล และเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร