...

Digital Minimalism

     ชื่อเรื่อง: Digital Minimalism

     ผู้แต่ง: Cal Newport

     สำนักพิมพ์: Broccoli

     ปีพิมพ์: 2563

     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ: 978-974-02-1694-0

     เลขเรียกหนังสือ: 303.483 672

     ประเภทหนังสือ: สารคดี

     ห้องบริการห้องหนังสือทั่วไป 1


สาระสังเขป
:
ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์มือถือและสื่อโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของหลาย ๆคน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีกลับไม่ใช่การประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่กลายเป็นการเสพติดข้อมูล หนังสือเล่มนี้จึงจะกล่าวถึงแนวคิดและแนวปฎิบัติในการใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยการมินิมัลหรือหลัก “น้อยแต่มาก” คือ "สอนการใช้เทคโนโลยีให้น้อยลง และเพิ่มการเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น” นั่นเอง

แนะนำหนังสือ โดย นายพัชรพล ศรีวรรณะ นักศึกษาฝึกงาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

(จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง)