นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 214
(วันอังคารที่ 01 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 6

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 208
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 5

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 330
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 4

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 289
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 3

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 214
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 2

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 221
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 1

อ่านต่อ >>