นิทรรศการ
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 103
(วันอังคารที่ 01 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 6

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 98
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 5

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 101
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 4

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 111
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 3

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 93
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 2

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ นิทรรศการ

จำนวนผู้เข้าชม 96
(วันพุธที่ 02 กันยายน 2558)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 1

อ่านต่อ >>