...

อาณาจักรหลักคำ
#องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เรื่อง "อาณาจักรหลักคำ" กฎหมายเมืองน่าน
การผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
จัดทำโดย นางสาวเมธินี จิตระตรี
นิสิตฝึกสหกิจ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง)