...

บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ระหว่างปี 2535-2539


บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ระหว่างปี 2535-2539 
โดยพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (จากด้านซ้าย) ประกอบด้วย 
- อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน 
- อาคารหอประชุมอนุมัติราชกิจ (รื้อออกในราวปีพ.ศ.2540)
- อาคารสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ (รื้อออกในราวปีพ.ศ.2539)
- อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน (บนขวา) 
- อาคารสำนักงานอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองน่าน 
- อาคารสำนักงานพัฒนาชุมชน 
- อำเภอเมืองน่าน 
- อาคารสำนักงานกาชาดจังหวัดน่าน (ด้านล่างของภาพ รื้อออกในราวปี 2548)

(จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง)