...

ประเพณีรับราชทูต
กรมศิลปากร.  ประเพณีรับราชทูต.   กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.

         กล่าวถึงพิธีการต้อนรับทูตในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

(จำนวนผู้เข้าชม 610 ครั้ง)