...

การบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์
  • ย้อนกลับ
  • การบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์
ผู้แต่ง : -
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.
หมายเหตุ : -
 
          กล่าวถึงการบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจสภาพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการตกแต่ง ผลการสำรวจปลียอดส่วนหุ้มทองคำของเจดีย์พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช สรุปผลการเจาะสำรวจ การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ วิธีการและขั้นตอนบูรณะปฏิสังขร
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1804 ครั้ง)


Messenger