...

พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5
  • ย้อนกลับ
  • พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2508
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายยืนยง วรโพธิ์ และเด็กหญิงสุภาวดี วรโพธิ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2508
 
          พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือ ในรัชกาลที่ 5 นี้ เนื้อหาว่าด้วยคำอธิบายว่าด้วยการเสด็จเมืองเหนือ และพระราชหัตถเลขารวมทั้งสิ้น 26 ฉบับ กล่าวความตั้งแต่การเสด็จไปจากบางปะอินถึงเมืองอ่างทอง เมืองสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท เมืองไชยนาท เมืองมโนรมณ์ เมืองนครสวรรค์ เมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก เมืองฝาง และการเสด็จกลับจากเมืองอุตรดิษฐ กระทั่งถึงพระราชวังบางปอิน

(จำนวนผู้เข้าชม 2981 ครั้ง)


Messenger