...

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21
  • ย้อนกลับ
  • สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21. พระนคร : กรมศิลปากร, 2509.

        สามก๊กเป็นวรรณคดีประเภทความเรียงที่สำคัญเรื่องหนึ่งของไทย เป็นความเรียงที่ไพเราะงดงามสละสลวย และได้รสทางวรรคดีเป็นอย่างดี มีลักษณะพิเศษเฉพาะจนกระทั่งกลายเป็นแบบฉับบในการแปลหนังสือพงศาวดารและบันเทิงคดีของจีนเรื่องอื่น ๆ ในยุคต่อ ๆ มา

(จำนวนผู้เข้าชม 10127 ครั้ง)


Messenger