...

บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง. พระนคร : กรมศิลปากร, 2497.

               บทละครนอก เรื่องสังข์ทองนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องสังข์ทองในปัญญาสชาดก บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง มีเนื้อหาทั้งสิ้น 9 ตอน โดยเริ่มตั้งแต่กำเนิดพระสังข์ ถ่วงพระสังข์ นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข์ พระสังข์หนีนางพันธุรัต ท้าวสามนต์ให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่ พระสังข์ได้รจนา ท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาเนื้อหาปลา พระสังข์ตีคลี และท้าวยศวิมลตามหาพระสังข์

(จำนวนผู้เข้าชม 18648 ครั้ง)


Messenger