วัฒนธรรมบ้านเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 856

หนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารนิทรรศการถาวร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า


จำนวนผู้เข้าชม 856คน