...

ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระชัยเมืองนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จำนวน ๗ คน ฝึกประดิษฐ์งานฝีมือ (พวงมโหตร) โดยมีเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน ๒๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประเพณีเก่าแก่ที่น่ารู้ของจังหวัดนครราชสีมา : การแห่เทียนเข้าพรรษา
รายละเอียดเพิ่มเติม