ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,039 รายการสาระน่ารู้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบ ๓๓๒ ปี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ ตอนที่ ๑ ประวัติพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ สามารเข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แชท Facebook พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ 036 411 458

Messenger