...

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา รับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภท ภาพถ่าย และภาพยนตร์ จากคุณอนันต์ คำเรืองศรี (อานนท์ เธียเตอร์)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา ได้รับมอบเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภท ภาพถ่าย และภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  จากคุณอนันต์  คำเรืองศรี (อานนท์ เธียเตอร์)  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา

(จำนวนผู้เข้าชม 1050 ครั้ง)