...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักป้ายประชานุเคราะห์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
               
 

(จำนวนผู้เข้าชม 403 ครั้ง)