...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
              

(จำนวนผู้เข้าชม 467 ครั้ง)