...

นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

                  

  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสัมฤทธิ์  พงษ์วิรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม และคณะเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โดยมี นายขจร  มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี และ นางสาวพรพรรณ  หงสไกร หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทุกคน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  จากนั้น ก็ได้เดินชม การแกะสลักเทียน ภายในพิพิธภัณฑ์ จากศิลปิน ๙ ชาติ 

(จำนวนผู้เข้าชม 463 ครั้ง)