...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
                           
 

(จำนวนผู้เข้าชม 471 ครั้ง)