...

คณะนักท่องเที่ยว จากประเทศเวียดนาม เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

               

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะทัวร์จาก ประเทศเวียดนามได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โดยมี ว่่าที่ร้อยตรีหญิงมินา  ลาภสาร พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม และมีล่ามภาษาเวียดนามแปลพร้อมอธิบายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 

(จำนวนผู้เข้าชม 678 ครั้ง)