...

โครงการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง "ดูทับหลัง ฟังเรื่องเล่า" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่  23  มิถุนายน  -  31  กรกฏาคม  2554 ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

 

(จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง)