...
ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล

(จำนวนผู้เข้าชม 503 ครั้ง)