...

ตัวอย่างข้อมูล : นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โดยมี นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีด้วย
 
 
กรมศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนางานศิลปะปูนปั้น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย แบ่งการประกวด เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทการปั้นปูนสด ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ ประเภทผลงานสำเร็จรูป มี ๒ ระดับ ระดับประชาชนและระดับเยาวชน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๒๙๓ ชิ้น
นิทรรศการนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมจากการประกวดฯ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้ที่ห้องนิทรรศการชั่วคราว ๑-๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นเปิดวันพุธ-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

(จำนวนผู้เข้าชม 797 ครั้ง)