...

หจช.ตรัง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเปิดป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติและถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ร่วมต้อนรับ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด
ป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม และเปิดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และนายเดชรัตน์ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 1111 ครั้ง)