...

จดหมายเหตุงานฉลอง 700 ปีลายสือไท
สมัยก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 1209 ศฏ ปีมะแมพ่อขุนรมคำแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเมื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้...

(จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง)