...

จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิช
หนังสือเรื่อง จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิตช เป็นบันทึกเรื่องราวของราล์ฟฟิตช พ่อค้าชาวอังกฤษซึ่งเดินทางออกจากกรุงลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2126 พร้อมกับเพื่อน 4 คน ซึ่งมีอาชีพต่างๆกัน โดยมีจุดมุี่งหมายเพื่อเดินทางทายังประเทศต่างๆทางอินเดียตะวันออก

(จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง)