...

จดจำ ความหมาย เหตุการณ์ ประเทศไทยกับอาเซียน
  • ย้อนกลับ
  • จดจำ ความหมาย เหตุการณ์ ประเทศไทยกับอาเซียน
หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์

(จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง)