...
คู่มือการดำเนินงานหอจดหมายเหตุท้องถิ่น
  • ย้อนกลับ
  • คู่มือการดำเนินงานหอจดหมายเหตุท้องถิ่น
งานจดหมายเหตุเป็นกระบวนการดำเนินงานเก็บรวบรวมเอกสารการปฏิบัติงานทุกรูปแบบที่หน่วยงานเจ้าของเอกสารผลิตขึ้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว นำมาประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการพัฒนาการของหน่วยงานและมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศ

(จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง)