...

100 ปี โบสถ์ตรัง
หนังสือ “100 ปี โบสถ์ตรัง” จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ. 2558 โดยบอกเล่าประวัติศาสตร์คริสตจักรตรัง รวมไปถึงถ้อยคำบอกเล่าของบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับคริสตจักรตรัง และพิธีการต่าง ๆ ที่สำคัญ

(จำนวนผู้เข้าชม 457 ครั้ง)