...

นิทรรศการ ส่งเสด็จ...เสวยสวรรค์
 ๙ เมษายน ๒๕๕๕  ณ  วัดประสิทธิชัย  สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี 
 
                ๑๐ เม.ย. - ๓๐ พ.ค.  ๒๕๕๕   ณ หจช.ตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง)