...

การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พ​ระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสน​ุนวัดฯ
การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พ​ระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสน​ุนวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พ​ระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสน​ุนวัด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔
ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ดาวน์โหลด

(จำนวนผู้เข้าชม 191 ครั้ง)