...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักช่างสิบหมู่ (รัตนา โพธิ์อิ่ม) จำนวน ๑ งาน ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลดไฟล์: img-520110324.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 390 ครั้ง)