...

สำนักช่างสิบหมู่ ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 878 ครั้ง)