...

ผลงานศิลปกรรม จัดสร้างโดยบุคลากร สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ช่างศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ครั้งที่ ๒ (ออนไลน์)

(จำนวนผู้เข้าชม 516 ครั้ง)