...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 613 ครั้ง)