...

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง "งานประดับมุก"
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป
 
เรื่อง “งานประดับมุก”
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555
 
 
 
หลักฐานในการสมัคร (สามารถนำมาให้เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียน)
 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 
หมายเหตุ  ทางสำนักช่างสิบหมู่จะออกค่าใช้จ่ายในผลงานชิ้นแรกของการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
 
 
การส่งใบสมัคร (สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง)
 
สมัครด้วยตนเอง  ชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม  เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
สมัครทาง E-mail : chang10mue@hotmail.com      สมัครทางโทรสาร : 02-482-1399
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-482-1399 ในเวลาราชการ
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม  ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555  ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2555
 
http://www.facebook.com/ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย  หรือ  http://www.finearts.go.th/traditionalart

(จำนวนผู้เข้าชม 1405 ครั้ง)