...

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักช่างสิบหมู่ ด้าน เครื่องเคลือบดินเผา ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักช่างสิบหมู่
 
ด้าน  เครื่องเคลือบดินเผา  ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

(จำนวนผู้เข้าชม 1135 ครั้ง)