...

ออกแบบ เขียนแบบฐานชุกชี ของสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร ออกแบบ
ฐานชุกชี สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประจำ
ศาลปกครอง ขนาดหน้าตัก ๙๕ เซนติเมตร เนื้อสำริดปิดทอง ประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

(จำนวนผู้เข้าชม 1203 ครั้ง)