...

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางสำนักช่างสิบหมู่ ได้ต้อนรับ "สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" เข้าเยี่ยมชมสำนัก โดยมีสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชม
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางสำนักช่างสิบหมู่ ได้ต้อนรับ "สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์" เข้าเยี่ยมชมสำนัก
 
โดยมีสมาชิกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมในครั้งนี้
ทางศูนย์ศิลปะและการช่างไทยในนามสำนักช่างสิบหมู่ ขอขอบคุณ คณะศึกษาดูงานจากทางสยามสมาคม
 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้ความสำคัญกับทาง สำนักฯในครั้งนี้ด้วยครับ
ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ยังได้รับของที่ระลึกอันทรงคุณค่าจากทางสยามสมาคมฯ ซึ่งเป็นหนังสือหายาก อันได้แก่หนังสือ
 
"Art and Art-Industry in Siam" โดยทางศูนย์ฯขออนุญาตนำมาจัดแสดงเพื่อใช้เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับ
 
ทราบข้อมูลที่สำคัญสืบต่อ

(จำนวนผู้เข้าชม 674 ครั้ง)