...

รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
                  รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถอัญเชิญพระศพและราชรถพระนำ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารประณีตศิลป์และอาคารเก็บเครื่องราชพิธี สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 695 ครั้ง)