...

พิธีไหว้ครูช่างประจำปี กรมศิลปากร
 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
 
พิธีไหว้ครูช่างประจำปี  กรมศิลปากร
 
สำนักช่างสิบหมู่  ได้จัดทำโครงการพิธีไหว้ครูช่างประจำปีของกรมศิลปากร
 
เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร  ได้ตระหนักและแสดงมุทิตาจิต
 
ระลึกพระคุณครู  ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
 
ณ สำนักช่างสิบหมู่ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
 
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีทักษิณานุประทาน
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสงฆ์  และเวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีไหว้ครูช่าง
 
** ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สวมเสื้อสีขาว**

(จำนวนผู้เข้าชม 603 ครั้ง)