เลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ

เลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ

 
 
ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
สุนันทา สิริโสภณ
Call#: 
-
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
-
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
ทีบีเค มีเดีย พับบลิ่ชชิ่ง
อธิบาย : Description: 
แนะนำหนังสือห้องหนังสือทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2555
ISBN: 
-
ราคา : Price: 
140 baht
สุนันทา สิริโสภณ. เลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ. กรุงเทพฯ : ทีบีเค มีเดีย พับบลิ่ชชิ่ง, 2553. 175 หน้า. ภาพประกอบ. 140 บาท.
 
         เป็นเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีแก่พ่อแม่ ให้รู้ถึงวิธีง่ายๆที่ช่วยลูกให้ฉลาด พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เรื่องการเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ อายุ 0-12 เดือน การเติมอีคิวให้เด็ก วิธีปราบลูกดื้อ การสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์และยินดีที่ได้รับ ทำให้ลูกมีสุขภาพจิตที่ดี การเล่นกับลูกอย่างไรให้สนุกพร้อมด้วยเรื่องธรรมะกับการเลี้ยงลูก เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆจากเนื้อหาสาระของเล่มนี้
 
          155.4
 
          ส816ล                     ห้องหนังสือทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 359 ครั้ง)