เพชรรัตนาลัย คีตนิพนธ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เพชรรัตนาลัย คีตนิพนธ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 
 
...กรมศิลปากรได้สร้างงานดนตรีขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายในวาระสุดท้ายนี้ เป็นเครื่องแสดงความจงรักภักดี ด้วยการนำคำประพันธ์มาบรรจุลงในทำนองเพลงไทยเดิม บันทึกเสียง น้อมเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีพราะราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดขึ้นเป็นเพลงชุด ชื่อ "เพชรรัตนาลัย" ประกอบด้วย ๓ บทเพลงดังนี้ "เพชร"  "ใบไม้ร่วง"  "พสุธากันแสง"
 
 
 
ไฟล์แนบ
ขนาด
ครั้ง
Last download
2.1 MB
413
2 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
3.36 MB
1190
2 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
3.12 MB
845
2 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
3.71 MB
903
1 สัปดาห์ 16 ชั่วโมง ก่อน
 
 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)