ที่ระลึกในงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2553
 
ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
-
Call#: 
-
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
-
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
ขอนแก่นการพิมพ์
อธิบาย : Description: 
แนะนำหนังสือห้องหนูรักหนังสือ เดือนพฤศจิกายน 2555
ISBN: 
-
ราคา : Price: 
-

ที่ระลึกในงานสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2553. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์, 2553. 113 หน้า.

           ภาพประกอบ.

           ภายในเล่มกล่าวถึงปฐมบทแห่งการสร้างมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธนิมิต(ภู่ค่าว) พิธีวางศิลาฤกษ์ พระมหาธาตุเจดีย์ งานพิธีพุทธาภิเษก การยกปล้องไฉน การหล่อยอดพระมหาธาตุทองคำ สัญลักษณ์ที่ปรากฏในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ บัว4เหล่า ประวัติวัดพุทธนิมิต(ภู่ค่าว) เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิต การตามดูจิต เป็นต้น

            ห

            294.3135

            ท535                         ห้องกรมศิลปากรและหนังสือหายาก

(จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง)