...

การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาวิจัยและจัดนิทรรศการระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี

วันพุธที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2566 เวลา 10.00 น. นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาวิจัยและจัดนิทรรศการระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี พร้อมด้วยนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นางสาวสิริยทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และข้าราชการกรมศิลปากร ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี  Dr.Kwon Tae Hyo,Head of Research Division ,Mr.Park Soo Hwan, Curator of Research Division  และ Mr.KimJin Seon,  Curatorrial Assistant of Research Dìvision ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมศิลปากร เทเวศร์

 #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร #พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี

(จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง)